Infant Jesus Image

The Anbiyam names and Zones

S.No Anbiyam Names Zoner
1 Adaikala Matha Angammal colony
2 Punitha Alphonsa Govinda Gounder Thottam, Peramanur
3 Thooya Amala annai Gupta nagar, angammaly colony
4 Punitha Anthoniyar Arisipalayam
5 Arokiya annai Saminathapuram
6 Thooya Arokiya madha Peariyakinaru street, Saminathapuram
7 Punitha Arulananthar Peramanur
8 Punitha Benedicti Shankar nagar
9 Punitha Cecili Gupta nagar, angammaly colony
10 Punitha Francis Assisi Narayana Pillai street
11 Punitha Francis salesiyar Chinna yari vayakadu
12 Punitha Francis Xavier First mayer nagar, Peramanur
13 Irakathin Andavar Meyyanur
14 Irudaya Andavar Mariyamman kavil street, Peramanur
15 Thooya Jebamalai matha Arisipalayam
16 Thooya Jayarakini Narayana Pillai street
17 Kuzhanthai yesu Arisipalayam
18 Thooya Lourdu matha Nagammal thottam, chinna pudur
19 Punitha Margaret South Alagapuram
20 Punitha maria mathalen Arisipalayam
21 Thooya Mariyannai Arisipalayam
22 Thooya Nirmala Narayana Pillai street, Peramanur
23 Punitha Paul Brindavan road, Fairlands
24 Thooya Rosa Mistica Margabandhu street, Peramanur
25 Thooya Sagaya Madha Mullakkadu, Thammannan road
26 Thooya Selvanayagi Saminathapuram,Main Road
27 Punitha Susaiyappar Rajakannu street, Arisipalayam
28 Punitha Thomayar Prest road, salem-1
29 Thooya Aaviyar Narayana Pillai street, Peramanur
30 Punitha Udha Thatheu Vandipettai, Saminathapuram
31 Punitha Valanar Narayana Pillai street, Peramanur
32 Thooya Velankanni Matha Alraj Street, Saminathapuram
33 Punitha Yovaan Saminathapuram
34 Punitha Michael Anglo Indian's

Donate Us

Prayer Request

Photo Gallery

Video Gallery